CanhCamZone | CÁCH LÀM BẪY CHUỘT TỪ BÌA CARTON – CÁCH BẪY CHUỘT THÔNG MINH
Home / BLOG / VIDEO / CÁCH LÀM BẪY CHUỘT TỪ BÌA CARTON – CÁCH BẪY CHUỘT THÔNG MINH

CÁCH LÀM BẪY CHUỘT TỪ BÌA CARTON – CÁCH BẪY CHUỘT THÔNG MINH

Trong video này sẽ hướng dẫn cách làm bẫy chuột đơn giản từ bìa carton. Đây thực sự là cách làm bẫy chuột thông minh, có thể bẫy chuột nhắt trong nhà hay như bẫy chuột cống.
Hãy cùng làm bẫy chuột đơn giản này nhé.

Xem thêm video đồ tự chế tại đây.

Nguồn: ĐỒ CHƠI TỰ TẠO

(Visited 855 times, 1 visits today)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *